Systematisk udnyttelse af ledige

Moderne slaveri
7. november 2018
Hvornår smider de alle udlændinge ud af Danmark?
1. december 2018

Systematisk udnyttelse af ledige


Er det helt i orden at en ledig er i ulønnet praktik i flere måneder uden efterfølgende fastansættelse? Er det i orden at Jobcenter tillader det? Er det i orden at vi har et jobcenter der ikke kan dokumentere hvor mange ledige der har været i praktik, hvor længe praktikken har varet og om de har fået en fastansættelse i den samme virksomhed eller andre virksomheder? Er det i orden at visse virksomheder udnytter de ledige som gratis arbejdskraft?

I dag er det sådan at virksomheder kan have en eller flere ledige i ulønnet praktik i 3 måneder med mulighed for forlængelse. Hvad lærer man af at være i praktik i samme virksomhed i et år når opgaven er den samme dagen lang og året rundt?

Jeg har, i mit frivillige arbejde med flygtninge, erfaret at nogle af dem har været i praktik i den samme virksomhed i op til 11 måneder. Her er ét eksempel ud af mange. Said (opdigtet navn af hensyn til vedkommendes privatliv) er flygtning fra Syrien og derfor er han underlagt integrationsregler. Han har derfor været i praktik i den samme virksomhed i ca. 11 måneder. Han er blevet sat til at lave en ensartet opgave, som ikke kræver en uddannelse for at udføre. Grunden til at han kom i praktik er at han skulle lære dansk og blive integreret i det danske arbejdsmarked. I starten af praktikperioden blev Said lovet et fast job, hvis han er stabil og god til sit arbejde.

Arbejdsgiveren har været glad for Said i alle de måneder han har været i praktik. Men da Said begyndte at spørge til en ordinær ansættelse, så var der alligevel ikke en ledig stilling til ham. En måned efter kom der en ny praktikant til virksomheden, som varetog den samme opgave som Said havde før.

Hvad er så resultatet af det praktikforløb? Said har hverken lært mere dansk af at være i praktik eller er blevet integreret i det danske arbejdsmarked. Han har kun prøvet den ene opgave og den samme virksomhed. I forhold til sproget har han ikke været i kontakt med danske kollegaer, men for det meste med de arabisktalende og det lærer man ikke dansk af. Hans ophold på sprogcentret er blevet forkortet grundet praktikken.

Denne historie er ikke enestående. Flere flygtninge oplever nøjagtigt den samme behandling. Det værste er at Jobcenter kender til problematikken og alligevel bliver ved med at henvise de ledige til de samme virksomheder, som umoralsk udnytter de ledige.

Man skulle tro at når ledigheden er på sit laveste niveau i mange år, vil virksomheder kæmpe for at ansætte og fastholde de ledige, som kommer i virksomhedspraktiker. Billedet er desværre et helt andet.

Det er mig en gåde, hvordan Jobcenter kan få sig selv til at medvirke til en så stor konkurrenceforvridning. Denne konkurrenceforvridning har to ben at stå på. Det første er den ulige konkurrence mellem virksomheder, hvor virksomheder med gratis arbejdskraft bliver bedre stillet end virksomheder med lønnet arbejdskraft. Det andet ben er konkurrencen mellem arbejdstagere, hvor gratis arbejdskraft optager de ordinære jobs, som ellers kunne være jobs under de foreskrevne regler.

Jeg er sikker på at hvis virksomhederne ikke havde den mulighed at få én i ulønnet praktik, vil de helt sikkert ansætte én eller flere på ordinære vilkår, fordi de kommer til at mangle den arbejdskraft. I mine øjne er det moralsk forkasteligt at nogle virksomheder systematisk udnytter de ledige i praktikker. Men det der er endnu mere bekymrende er at jobcenteret tillader det.

Jobcenter bør have et system der holder styr på aktiviteter og resultater. Ellers kan jeg ikke se hvordan de kan følge op på og forbedre deres resultater. Udover det, alt andet lige, vil sådan et system hjælpe jobcenterledelsen og medarbejderne til at øge effektiviteten.

Jobcenter bør også stille større krav til de virksomheder de samarbejder med om praktikpladser samt løbende lave nye aftaler med flere virksomheder i forskellige brancher og størrelser. Der skal stilles krav til virksomheder om at hvis man lover en fastansættelse og alle betingelser bliver overholdt, så skal virksomheden holde hvad de har lovet. Konsekvensen bør være at virksomheden mister den mulighed at have flere praktikanter.

Vil det ikke være rimeligt?