Psykiatrien er blevet udsultet

Flere pædagoger eller flere skattelettelser?
16. maj 2019

Psykiatrien er blevet udsultet de senere år. Man oplever en stigning i antallet af patienter, for tidlig udskrivelser, patienter med psykoser der bliver placeret på bosteder i stedet for at blive indlagt, pårørende der ikke bliver taget seriøst, medarbejdere der frygter for deres liv. Hvornår nok er nok?

Det er en regning som vi bare skubber foran os. Ud over at mange danskere ikke kan få en hverdag til at fungere med uddannelse, job og socialliv, så koster mentale sundhedsproblemer samfundet 55 milliarder kroner. Kun 10 % af dem bliver brugt på behandling. Resten er tabt produktion.

Hvis vi tilfører flere ressourcer til psykiatrien, kan vi give bedre livskvalitet til de enkelte, bedre arbejdsvilkår til medarbejdere og spare samfundet for milliarder kr.

I SF vil vi

  • øremærke 25% af sundhedsvæsnets midler til psykiatrien.
  • Vi vil genindføre den differentierede behandlingsgaranti på behandling af mindre alvorlige somatiske lidelser. De 225 mio kr. der årligt bliver sparet skal anvendes til varigt løft af psykiatrien
  • Vi skal afsætte 200 mio kr. på finansloven specifikt til socialpsykiatrien, til bl.a. mere fleksible beskæftigelsesordninger og kvalitetsplaner på bostederne.
  • Vi vil have fokus på forbyggelse og lettere adgang til psykologhjælp, derfor skal vi afsætte 80 mio, så sociale udsatte kan få ekstra tilskud til psykologbehandling.
  • Vi skal afsætte 250 mio årligt, til at gradvis afskaffe egenbetaling på psykologhjælp men også tandlægehjælp og fysioterapi
  • Vi vil etablere medicinfri behandlingstilbud i alle regioner
  • Vi skal indføre obligatorisk udtrapnings planer hver gang der udskrives medicin i psykiatrien.
  • Gøre det forbudt at udskrive psykofarmaka, der ikke er særskilt godkendt til børn og unge i psykiatrien.
  • Vi vi stadigvæk kæmpe for at patienter der er i total remission erklæres raske ved en frist der er lovbestemt.