Hvornår smider de alle udlændinge ud af Danmark?

Systematisk udnyttelse af ledige
7. november 2018
Præsentation
8. december 2018

Hvornår smider de alle udlændinge ud af Danmark?

16 sider om udlændinge og 5 sider om de ældre i finanslovaftalen. Det siger meget om prioriteringen hos den nuværende regering og DF. Når man læser punktet ”Udlændinge” i finansloven, så lyser det langt væk af ”Vi klapper os selv på skulderen”, ”Se, hvor surt vi har gjort det for en befolkningsgruppe” og ”Se, hvor surt vi kan gøre det for dem igen og igen”. Her er mine betragtninger om finanslovaftalens punkt om udlændinge og konsekvenserne heraf:
 1. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at fra begyndelsen af opholdet og løbende under opholdet her i landet skal kommunikeres tydeligt over for flygtninge og deres familier, at retten til ophold i Danmark som udgangspunkt vil ophøre, når der ikke længere er et behov for beskyttelse.
  • Konsekvenser:
   • Flygtninge vil aldrig nogen sinde bidrage til det danske samfund i samme grad som i dag, så længe de ved at de skal rejse ud igen.
   • Vi har virksomheder der skriger efter arbejdskraft, men regeringen og DF vil sende folk der kan arbejde ud af landet. Hvad skal der så ske med de arbejdspladser der bliver ledige i fremtiden?
   • Virksomheder tør ikke ansætte flygtninge og indvandrere. Hvad nu hvis de skal sendes ud af landet? Virksomheder kan ikke skelne mellem flygtninge og indvandrere, derfor kan det betyde at de aldrig bliver indkaldt til en samtale. Forståeligt nok!
   • Kløften mellem udlændinge og etniske danskere bliver endnu større, for de kommer hele tiden til at blive mindet om, at de ikke er velkomne. Så kan vi snakke om parallelsamfund lige så tosset vi vil.
   • Jeg frygter at det er dét, der er meningen med denne lov. For på sigt vil de borgerlige partier gå hele vejen og ønske at smide alle flygtninge/indvandrere ud af landet, velvidende at Danmark ikke kan fungere uden den gruppe af mennesker.
 2. Regeringen og DF nedsætter integrationsydelsen med 2000 kr. for enlige. Kontanthjælpslofterne for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse justeres parallelt med ydelsesnedsættelsen.
  • Konsekvenser:
   • I samme tråd med ovenstående, vil vi se en stigning i kriminalitet.
   • Vi vil også se en stigning i social dumping. Her tænker jeg mere på sort arbejde. Her vil nogen mene at de bare kan få sig et job. Ja, de skal de også! Men hvordan vil de kunne få et job, når de bliver udnyttet af virksomheder som gratis arbejdskraft - helt lovligt? Hvordan kan de få et job når DF og regeringen planter frygt blandt befolkningen og dermed virksomhedsejere?
   • Vi vil se flere børn der lever i fattigdom og endda i miserable forhold.
 3. Der gives mulighed for, at personer med dobbelt statsborgerskab (herunder dansk) kan frasige sig det danske statsborgerskab og derved få mulighed for at søge om repatrieringsstøtte.
  • Konsekvenser:
   • I min verden er det første skridt mod at bede alle herboende udlændinge så pænt at pakke sammen og skride. Næste skridt er at gøre livet surt for dem, for at de skrider ”frivilligt”. Regeringen og DF er allerede gået i gang, og vi kommer til at se meget mere af det i den kommende tid.
 4. Regeringen og DF er enige om at igangsætte arbejdet med at etablere et nyt udrejsecenter, som placeres på Lindholm i Stege Bugt.
  • Konsekvenser:
   • Hvis formålet er at minimere kriminalitet iblandt afviste asylansøger, så tager man fejl. Problemet flytter bare med.
   • Vi vil se en stigning i illegal indvandring, især blandt enlige.
   • Vi vil se en stigning i kriminalitet.
Der afsættes 650 mio. kr. i alt i perioden 2019-2022 til at understøtte en værdig alderdom for de mest udsatte ældre borgere (ca. 120.000 ældre). Mens Der afsættes 759 mio. kr. i alt i perioden 2019-2022 til etablering og drift af 100 pladser i udrejsecentret Lindholm. Det siger noget om proportioneringen hos Regeringen og DF. Siden jeg kom til Danmark for ca. 22 år siden, er noget af det som har fascineret og motiveret mig til at give den ekstra gas for at bidrage til samfundet, at danskerne har været ærlige, imødekommende, gæstfrie, har haft hjerterum og været retfærdige. Desværre giver denne regering sammen med DF et forkert billede af hvad det vil sige at være dansker og hvad danskhed er. Den danskhed som de viser omverdenen er grådighed, hjerteløshed, umenneskelighed, uanstændighed, fremmedhad og uretfærdighed. Derfor skal vi have en ny regering. En regering der samler samfundet i stedet for at splitte det!