Kalundborg får højest en McDonald’s og en rasteplads

En værdig seniortilværelse NU!
7. november 2018
Kontanthjælpsloftet rammer børn
7. november 2018

Kalundborg får højest en McDonald’s og en rasteplads

I går kunne man læse om to politikere fra henholdsvis Venstre og Socialdemokratiet, som mener, at en kattegatforbindelse vil gøre Kalundborg til Danmarks centrum og at den vil skabe vækst i Kalundborg.

Nogle mener at en Kattegatforbindelse vil betyde flere tilflyttere til Kalundborg. Det vil jeg imidlertid stille spørgsmålstegn ved. Når der snakkes med folk fra Odense, om de vil flytte til Kalundborg i stedet for at pendle, så siger de nej. Hvorfor tror vi så, at vi kan få folk til at flytte fra Aarhus til Kalundborg, hvis der kommer en kattegatforbindelse? Tværtimod vil folk fravælge at flytte til Kalundborg fra Aarhus fordi det bliver nemmere at pendle. Så det argument køber jeg ikke.

Andre mener, at virksomhederne i Kalundborg vil have nemmere ved at tiltrække arbejdskraft. Det vil jeg også stille spørgsmålstegn ved. Ved en simpel søgning finder man ud af, at Novo Nordisk og Novo Zymes til sammen har 15 ledige stillinger i Danmark. De ligger alle sammen i Hovedstaden. I Kalundborg Kommune er der 24 ledige stillinger, de fleste af dem kan man rekruttere til, fra vores kommune eller region. Så det argument falder også til jorden i lyset af, at så stor en efterspørgsel er der heller ikke.

Argumentet at Kalundborg bliver Danmarks centrum er faktuelt forkert. Virksomheder, der skal placere deres centrallager, vælger en placering ud fra nøje beregninger. Man vælger også placeringen af sin virksomhed udefra rammebetingelser i kommunen.

Det man kan sige kunne være interessant er Kalundborg virksomheder vil muligvis begynde at tage flere opgaver i Jylland. Men på den anden side, vil jyske virksomheder begynde at tage flere opgaver i Kalundborg. På den måde bliver det ved status quo.

Så argumentationen vil være at komme hurtigere til Jylland og til København. Men så skal man kalde en spade for en spade.

En Kattegatforbindelse vil muligvis aflaste den trafikale belastning, der er på trekantsområde og den fremtidige trængsel på Storebæltsbroen. Det argument er trafikforskere fra Ålborg Universitet uenige i.

Alle prognoser viser, at flere veje bringer flere biler med sig. Det betyder, at der kommer flere biler både i Aarhus og København, som følge af en Kattegatforbindelse. Allerede i dag er der stor trængsel i de to byer. Jeg mener, at man skal først løse dette problem, før der anlægges en Kattegatforbindelse.

Jeg er ikke imod en Kattegatforbindelse, hvis den vel og mærke bliver en løsning der tage højde for naturen, miljøet og mennesket.

I Kalundborg får vi højest en McDonald’s og en rasteplads. Og, hvis vi er heldige, får vi betalingsanlægget på vores side.

Er vi så villige til at ofre vores skønne natur på Røsnæs for det?