En værdig seniortilværelse NU!

Kalundborg får højest en McDonald’s og en rasteplads
7. november 2018

En værdig seniortilværelse NU!

Vore ældre er dem, der har lagt grundstenene til det samfund som vi nyder at leve i. Desværre er det langt fra alle vore ældre, der nyder seniortilværelsen. Mange lever i fattigdom, ensomhed og med konsekvensen af manglende varme hænder.

Vi kan som samfund ikke være dét bekendt. Vi lever i ét af verdens rigeste lande og alligevel lever mange af vore ældre under fattigdomsgrænsen. Det er uværdigt når seniortilværelsen er præget af fattigdom.

Regeringen, sammen med DF, har afskaffet fattigdomsgrænsen i 2015 for at camouflere fattigdom. Derfor er der ikke ret mange som har opponeret imod emnet de sidste par år. Men Danmark har tilsluttet sig FN’s verdensmål om at halvere fattigdom inden 2030, derfor er grænsen blevet indført igen – heldigvis for det. I Danmark lever 226.000 danskere i fattigdom og 13.000 af dem er seniorer over 60 år. Der er rigtig mange seniorer som kun har folkepension at leve af. Men mange tusinder har mindre end folkepension at leve af.

I dag bliver folkepensionen reguleret med 0,3 pct. under lønudviklingen, og over flere år har det betydet en udhuling af folkepensionen med ca. 5000 kr. om året. Det er altså mange penge for en folkepensionist - og det kan vi takke regeringen og DF for.

Vi kan forbedre vore ældres vilkår ved bl.a. at genindføre en retfærdig regulering af folkepensionen. Ydermere kan vi give de fattigste pensionister en ekstra hånd. Vi kan hæve ældrechecken som vil komme til at give mere luft i økonomien hos de allermest trængte.

Pårørende til de ældre bliver også ramt af den måde, de ældre bliver forsømt på. Mere end hver femte erhvervsaktive dansker må dagligt prioritere mellem at gå på arbejde eller være en aktiv pårørende. Samlet koster det samfundet 872 mio kr. om året når pårørende bliver syge eller melder sig syge for at passe deres syge forældre.

Over 50 % af de ældre kommer kun i bad én gang om ugen, på grund af besparelserne. Regeringen bliver ved med at spare på området og nu vil de erstatte SOSU’er med digitale løsninger. Ikke nok med at 50.000 seniorer lever i ensomhed, nu vil regeringen fratage dem retten til at møde måske den eneste kontakt de har til omverdenen, nemlig hjemmehjælperen. Det må simpelthen ikke ske. Vi bør tilføre midler til området, så vores ældre får en værdig tilværelse.